Copyright – Disclaimer

Copyright…..Disclaimer

Luxe Voeten en Handen biedt geen garanties, noch expliciet noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. Luxe Voeten en Handen zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie. Alle rechten voorbehouden. Luxe Voeten en Handen zal wel verantwoording nemen voor alle verrichtte diensten aan haar klanten. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxe Voeten en Handen. Het kan zijn dat we links op onze website hebben naar andere websites en sommige content die op onze site zichtbaar wordt kan in werkelijkheid van derden afkomstig zijn. Luxe Voeten en Handen is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden die onder het regime van die betreffende content verstrekker vallen. Luxe Voeten en Handen stelt deze links alleen maar beschikbaar als een service aan haar bezoekers.

Dank aan:

Reacties zijn gesloten.